Lisätietoa vanhempainyhdistyksestä 

Toimintamme tarkoituksena on

  • edistää lasten ja nuorten vanhempien sekä koulun välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä
  • tukea koteja ja koulua terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi lapsille ja nuorille sekä edistää heidän hyvinvointiaan
  • tuoda esille vanhempien näkemyksiä kasvatusyhteisöjä, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksisä
  • toimia lasten ja nuorten vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • perehtyy koulun toimintaan ja opetuksen järjestämiseen
  • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä vanhempainiltoja yhteistyössä koulun kanssa
  • tiedottaa vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja tukee vanhempien ja koulun välistä viestintää
  • pitää yhteyttä koulun toimijoihin, sekä toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa
  • voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti koulua, oppilaskunta-, oppilaiden kerho- ja harrastustoimintaa
  • seuraa kunnallista päätöksentekoa, tekee esityksiä ja aloitteita sekä osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen Pyhtään alueella

Lähetä viesti vanhempainyhdistykselle:

Yhteydenotto

Huutjärven koulun vanhempainyhdistys kuuluu Suomen Vanhempainliittoon. Vanhempainliitto on valtakunnallinen kodin ja koulun yhteistyön rakentaja. Liiton jäsenistöön kuuluu noin 1300 päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä. Vanhempainliitto tukee ja opastaa vanhempainyhdistyksiä, päiväkoteja ja kouluja yhteisöllisen, yhdenvertaisen ja osallisuutta edistävän toimintakulttuurin luomisessa. Liitto tarjoaa ideoita ja avaimia kodin ja koulun yhteiseen työhön sekä vanhempaintoimintaan yli 100 vuoden kokemuksella. 

Tiivis ja toimiva yhteistyö kodin ja koulun välillä vastaa opetussuunnitelmaan kirjattuihin tavoitteisiin. Vanhempainliitto edistää osaamisellaan näiden tavoitteiden toteuttamista.